search

Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde

Utrecht en Zeist, 3 data in 2018

NVIVG-nascholingsbijeenkomsten: drie keer per jaar wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land. Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en zijn verplicht voor AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde. 

Nascholingsdata:

NVIVG-dag: donderdag 6 & vrijdag 7 september 2018, Zeist

Link: https://nvivg.nl/nascholing