search

Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde

Utrecht en Zeist, 3 data in 2019

Utrecht 4 maart 2019, Utrecht 27 mei 2019, Zeist 5 en 6 september 2019

NVIVG-nascholingsbijeenkomsten: drie keer per jaar wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land. Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en zijn verplicht voor AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde. 

NVIVG-dag: donderdag 5 & vrijdag 6 september 2019, Zeist

Link naar meer informatie.