search

Richtlijnen

Voor de behandeling van hypertensie zijn verschillende richtlijnen in omloop.

1.

In Nederland gebruiken we de “Richtlijn cardiovasculair risicomanagement” uit 2011, die recent herzien is.

De richtlijn uit 2011 is als PDF te downloaden via de richtlijnendatabase, pagina-link

Deze richtlijn is nu in revisie en de updated versie wordt begin 2019 verwacht.

Link naar herziene versie: een PDF download is te vinden links onder op de pagina te bereiken via deze link.

Specifiek voor hypertensie in de 2de en 3de lijn is er een addendum bij deze CVRM-richtlijn verschenen “Hypertensie in de tweede en derde lijn”, die m.n. aspecten over therapie resistentie behandeld. Link naar de informatie in dit addendum.

2.

Sinds 2016 is er een nieuwe Europese richtlijn beschikbaar voor de behandeling van hypertensie in de eerste lijn. Bij het opstellen van deze richtlijn hebben Nederlandse auteurs een belangrijke rol gespeeld.

Link: via European Heart Journal

3.

Daarnaast is ook een gezamenlijke richtlijn Arteriele hypertensiebeschikbaar van de European Society of Cardiology en European Society of Hypertension die zich meer focust op de behandeling van hypertensie in de 2de en 3de lijn. Nieuw beschikbaar sinds 2018. Link: Via de CVGK-website is een link naar European Heart Journal te vinden, klik hier:

Of ga rechtstreeks naar European Heart Journal, in het midden van de pagina vindt u download naar de PDF-file:

4.

Onlangs is ook de Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van hypertensie in de eerste lijn herzien. Deze richtlijn wijkt in belangrijke mate af van de overige richtlijnen omdat hierin zowel de definitie van hypertensie (bloeddruk 130/80 mmHg of hoger) als de gekozen streefwaarden (onder de 130/80 mmHg) voor behandeling wezenlijk anders zijn in vergelijking met de andere richtlijnen.

De PDF is de downloaden via AHA journals, links op de pagina via deze link.

5.

In de nog te verschijnen Nederlandse richtlijn Cardiovasculair risicomanagement als ook in de ESC/ESH richtlijn van 2018 zijn de veranderde definities zoals opgenomen in de Amerikaanse richtlijn niet overgenomen.