search

Wat is hypertensie?

Om alle organen van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien pompt het hart bloed rond door onze bloedvaten. Deze vertakken zich steeds verder zodat uiteindelijk alle delen van het lichaam bereikt worden. Vanwege de pompende werking van het hart is er een bepaalde druk in de bloedvaten aanwezig: de bloeddruk.

De bloeddruk varieert van hoog (‘systolische’ bloeddruk of bovendruk, als het hart pompt) tot laag (‘diastolische’ bloeddruk of onderdruk, het moment tussen 2 hartslagen in). Ook de elasticiteit van de vaten beïnvloedt de bloeddruk: de druk zal immers hoger zijn in een stijf vat dan in een soepel meebewegend vat.

Met het ouder worden gaat meestal de kwaliteit van de bloedvaten achteruit en worden ze minder soepel. Met name de bovendruk zal dan stijgen: het stijvere vat kan de hartslag niet goed meer opvangen. Tevens kan er cholesterolafzetting aan de binnenkant van de vaatwand optreden (‘plaque’) zodat de ruimte waar het bloed doorheen stroomt kleiner wordt. Ook dit proces verhoogt de druk: dezelfde hoeveelheid bloed moet nu immers door een kleinere ruimte geperst worden.

De bloeddruk verandert voortdurend, afhankelijk van je lichaamshouding (liggen, zitten, staan) en activiteit (slapen, sporten). Een langdurig bestaande verhoogde bloeddruk, dus een druk die gemiddeld over de hele dag hoger is, is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het hart wordt dan continu zwaarder belast, omdat het steeds tegen die hogere druk in moet pompen. We spreken in zo’n geval van hypertensie. Je merkt er in eerste instantie niets van, maar na langere tijd kan dit leiden tot een hartaanval, hersenbloeding, nierschade of blindheid.