search

Wereld Hypertensiedag

17 mei Wereldhypertensiedag

Elk jaar wordt op 17 mei de Wereld Hypertensie Dag gehouden. Dit is een initiatief van de World Hypertension League (WHL) - whleague.org - , wat weer een overkoepelende organisatie is van 85 nationale hypertensieverenigingen. De dag wordt gehouden om wereldwijd de awareness van hypertensie, al jaren de belangrijkste doodsoorzaak, te vergroten. Jaarlijks wordt een specifiek thema gekozen, maar sinds 2013 is het thema ‘Know Your Numbers’ met als doel de awareness van hoge bloeddruk bij alle bevolkingen in de wereld te vergroten.

May Measurement Month

Om nog meer aandacht voor hypertensie te vragen wordt sinds 2017 de May Measurement Month - http://maymeasure.com - georganiseerd, geïnitieerd door de International Society of Hypertension (ISH) en ondersteund door de World Hypertension League. Doel is om wereldwijd massaal bloeddrukken te meten en zo te screenen op het voorkomen van hypertensie en daarmee beleidsmakers proberen te overtuigen van het belang van hypertensiescreening.

Wereldhypertensiedag in Nederland

De Nederlandse Hypertensie vereniging heeft dit initiatief omarmd, zodat geïnteresseerden in Nederland kunnen gaan deelnemen in de MMM-meting. Meer informatie volgt spoedig. Geïnteresseerd om deel te nemen aan de metingen? Mail naar de NHV of de voorzitter van de NHV, Wilko Spiering.