search

Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde

NVIVG-nascholingsbijeenkomsten: drie keer per jaar wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land. Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en zijn verplicht voor AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde. Kijk voor de volgende nascholingen op de website van de NVIVG.