search

Nederlandse vereniging van internisten vasculaire geneeskunde

NVIVG-nascholingsbijeenkomsten: drie keer per jaar wordt er een door de NIV-geaccrediteerde na- en bijscholingscursus gehouden centraal in het land. Deze bijeenkomsten zijn informeel, behandelen actuele onderwerpen binnen de Vasculaire Geneeskunde en zijn verplicht voor AIOS in opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde. Data 2020: Utrecht 2 maart en 25 mei, Zeist 11 september.

NVIVG-dag: donderdag 5 september 2019, Zeist. Link naar meer informatie.