search

Gebruik van bloeddrukverlagers bij coronavirus infectie

Verklaring Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV) en Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) op gebruik bloeddrukverlagers bij coronavirus infectie

Er circuleren berichten dat een bepaalde groep bloeddrukverlagers, ACE-remmers en AT1R-antagonisten, gevaarlijk of juist beschermend werken bij (het voorkomen van) infectie met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Deze berichten zijn gebaseerd op de kennis dat het coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) via het enzym ‘angiotensin-converting enzyme 2’ (ACE2) infectie kan bevorderen. Gesuggereerd wordt dat het gebruik van ACE-remmers en AT1R-antagonisten dit proces zou kunnen beïnvloeden en dat deze bloeddrukverlagers daarom vervangen moeten worden door alternatieve bloeddrukverlagers (1).

De Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV) en de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG) merken dat deze speculaties verwarrend zijn voor de patiënten die deze middelen gebruiken. ACE-remmers en AT1R-antagonisten worden veel gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) en hart- en nierfalen.

De NHV en de NVIVG willen benadrukken dat er momenteel geen solide bewijs is voor aanpassingen in het gebruik van ACE-remmers en AT1R-antagonisten om besmetting en verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Ook is er geen bewijs dat aanpassingen in gebruik een rol speelt in de behandeling van COVID-19. De NHV en de NVIVG adviseren dat bij patiënten die ACE-remmers en AT1R-antagonisten gebruiken deze behandeling onveranderd wordt voortgezet. Dit standpunt is in lijn met de verklaringen van internationale zusterverenigingen, zoals de European Society of Cardiology (2), de European Society of Hypertension (3) en de International Society of Hypertension (4).

Literatuurreferenties

1) Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Resp Med 2020. Published online March 11, 2020,

2) Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACEInhibitors and Angiotensin Receptor Blockers

3) ESH Statement on COVID-19

4) A statement from the International Society of Hypertension on COVID-19

16 maart 2020

Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV), hypertensie.nl

Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG), nvivg.nl