search
X

Wetenschappelijke informatie NHV

Wetenschappelijk staat voor systematisch verkregen, geordende en verifieerbare kennis. Deze kennis is beschreven in verschillende (inter)nationale richtlijnen m.b.t. hypertensie. Aan deze basis van deze wetenschap staat een betrouwbare meting van de bloeddruk. Onderstaand vindt u informatie over de voorwaarden voor een betrouwbare bloeddrukmeting. De verschillende richtlijnen m.b.t. hypertensie zijn hier te downloaden.

Naast richtlijnen zijn er veel verschillende boeken en artikelen geschreven. Onder Literatuur geven we een aantal suggesties voor nog verdere verdieping.