search

Richtlijnen

Behandeling bloeddruk

Voor de behandeling van hypertensie zijn verschillende richtlijnen in omloop.

1. In Nederland gebruiken we de ‚ÄúRichtlijn cardiovasculair risicomanagement‚ÄĚ uit 2019. Deze kunt u inzien of downloaden op de website Richtlijnendatabase. pagina-link.

2. Sinds 2016 is er een nieuwe Europese richtlijn beschikbaar voor de behandeling van hypertensie in de eerste lijn. Bij het opstellen van deze richtlijn hebben Nederlandse auteurs een belangrijke rol gespeeld. Link: via European Heart Journal.

3. Daarnaast is ook een gezamenlijke richtlijn Arteriele hypertensiebeschikbaar van de European Society of Cardiology en European Society of Hypertension die zich meer focust op de behandeling van hypertensie in de 2de en 3de lijn. Nieuw beschikbaar sinds 2018. Link: Via de CVGK-website is een link naar European Heart Journal te vinden, klik hier:. Of ga rechtstreeks naar European Heart Journal, in het midden van de pagina vindt u download naar de PDF-file:.

4. Onlangs is ook de Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van hypertensie in de eerste lijn herzien. Deze richtlijn wijkt in belangrijke mate af van de overige richtlijnen omdat hierin zowel de definitie van hypertensie (bloeddruk 130/80 mmHg of hoger) als de gekozen streefwaarden (onder de 130/80 mmHg) voor behandeling wezenlijk anders zijn in vergelijking met de andere richtlijnen. De PDF is de downloaden via AHA journals, links op de pagina via deze link

Bloeddruk meten

Een praktische handleiding voor bloeddrukmeting 2021 ESH Practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement is verschenen in 2021, deze is vertaald in verschillende talen, binnenkort is ook de Nederlandse versie beschikbaar. Link: via European society of hypertension:

Guideline ACC AHA USA 2017 Guideline ESC EU 2016 Guideline ESH ESC EU 2013 CVRM richtlijn NL 2011 ESH 2021 Richtlijn bloeddrukmeten, NL versie