search

Bestuur Nederlandse Hypertensie Vereniging

Het bestuur wordt gevormd door:

prof. dr. Bert-Jan van den Born, voorzitter

Internist-vasculair geneeskundige, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Bert Jan heeft gestudeerd in de Universiteit van Amsterdam (UVA) en is in 1998 Cum laude afgestudeerd. In het AMC heeft hij de opleiding tot internist-vasculair geneeskundige gevolgd. In 2007 is hij gepromoveerd (Epidemiologie en Pathofysiologie van Maligne Hypertensie). Hij geeft colleges aan de UVA en is sinds 2017 opleider Vasculaire Geneeskunde aan het AMC.

prof. dr. Bert-Jan van den Born
prof. dr. Bert-Jan van den Born

prof. dr. Liffert Vogt, secreraris

Internist-nefroloog, onderafdeling Nierziekten, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam.

Liffert heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 2000 afgestudeerd. Daarna heeft hij aan deze universiteit promotieonderzoek gedaan naar de rol van keukenzoutconsumptie op de regulatie van de bloeddruk en proteïnurie bij nierpatiënten. In het AMC heeft hij de opleiding tot internist-nefroloog gevolgd. Sinds 2012 werkt hij als internist-nefroloog in het AMC, waar hij, naast zorg voor patiënten met lastig te behandelen hypertensie en nierziekten, veel onderwijs geeft en bovendien onderzoek doet naar hypertensie. Aandachtsgebieden zijn de link tussen zoutconsumptie en het immuunsysteem bij patiënten met hypertensie, nierziekten en hart- en vaatziekten en de hemodynamische veranderingen in de nierslagader.

prof. dr. Liffert Vogt
prof. dr. Liffert Vogt

dr. Talip Tumkaya, penningmeester

Kaderarts Hart- en Vaatziekten, huisartsenpraktijk Parkhof, Maassluis

Talip heeft gestudeerd in Rotterdam, is afgestudeerd als basisarts in 1993. Gepromoveerd op de afdeling Immunologie in 1997. Tussen 1997 en 2000 is hij ANIOS Interne Geneeskunde geweest en van 2000 tot 2003 in opleiding tot huisarts. Sinds 2004 werkt hij als huisarts in Maassluis. Sinds 2012 is hij kaderhuisarts hart -en vaatziekten.

dr. Talip Tumkaya
dr. Talip Tumkaya

prof. dr. Jan Danser, lid

Farmacoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Jan heeft farmacie gestudeerd in Amsterdam. Na zijn promotie in Rotterdam (1992) werd hij in 2004 hoofd van de afdeling Farmacologie. Zijn onderzoek richt zich vooral op het renine-angiotensine-aldosteron systeem, waarop veel bloeddrukverlagende middelen aangrijpen. Hij geeft ook farmacotherapie-onderwijs aan studenten Geneeskunde.

prof. dr. Jan Danser
prof. dr. Jan Danser

mevr. Anna van Ittersum, MSc, lid

Verpleegkundig specialist, Haaglanden MC, Den Haag

Anna is gestart als A-verpleegkundige en is vanaf 2002 werkzaam geweest in de acute zorg (SEH, ambulance en Meldkamer ambulance). In 2011 heeft ze de overstap gemaakt naar de hypertensie polikliniek in Haaglanden MC. Ze heeft de masteropleiding tot verpleegkundig specialist gevolgd aan de Hogeschool van Leiden.

mw. Anna van Ittersum, MSc
mw. Anna van Ittersum, MSc

dr. Daan van Twist, lid

Internist-vasculair geneeskundige in Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen.

Daan werd tussen 2010 en 2016 opgeleid tot internist-vasculair geneeskundige in het Maastricht UMC+. Intussen promoveerde hij in 2016 op onderzoek naar het renin-angiotensine systeem in nieren van patiënten met hypertensie, fibromusculaire dysplasie of nierarteriestenose. Hiervoor ontving hij in 2016 de C.J. Roos prijs voor beste proefschrift van de Nederlandse Internisten Vereniging. Sinds 2017 werkt hij als internist - vasculair geneeskundige in Zuyderland Medisch Centrum. Daarnaast is hij lid van de redactie van Focus Vasculair (een nascholingstijdschrift op het gebied van vasculaire geneeskunde) en is hij lid van de Editorial Board van Journal of Hypertension, het officiële tijdschrift van de European Society of Hypertension.

dr. Daan  van Twist
dr. Daan van Twist