search

Missie van de Nederlandse Hypertensie Vereniging

De NHV wil hypertensie-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit in Nederland reduceren door te stimuleren dat bloeddrukstreefwaarden beter en bij meer patiënten behaald worden. Dit willen we bewerkstelligen d.m.v. het bevorderen van educatie en voorlichting en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Activiteiten die hiervoor ondernomen worden zijn o.a.:

Geaccrediteerde na- en bijscholing van disciplines die zich met de behandeling van hypertensie bezighouden, door het organiseren van:

En verder: