search

Lidmaatschap Nederlandse Hypertensie Vereniging

Historie vereniging

In 1975 is het toenmalige Nederlandse Hypertensie Genootschap (NHG) opgericht en daarmee 1 van de eerste hypertensieverenigingen van Europa. Aanvankelijk had de vereniging vooral als doel wetenschappelijk hypertensie-gerelateerd onderzoek te stimuleren door het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen. Sinds 2013 heet de vereniging “Nederlandse Hypertensie Vereniging” (NHV) en is haar missie breder geworden. Hiermee heeft de vereniging doelbewust haar deuren opengezet voor een bredere groep zorgprofessionals en wetenschappers.

Wie kunnen lid worden

Zorgprofessionals en wetenschappers betrokken bij de behandeling en het onderzoek van hypertensie kunnen lid worden van de NHV. Met uw lidmaatschap ondersteunt u het belangrijke werk van de NHV om haar missie te kunnen realiseren. Als lid krijgt u korting op activiteiten die de NHV organiseert.

Contributie NHV

De contributie voor 2021: € 75,-/jaar, incasso eind november door Bureau prevents

Hoe lid worden

Lid worden kunt u door het aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat ( info@nederlandsehypertensievereniging.nl). Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt u de vereniging tot jaarlijkse automatische incasso van de contributie, tot eventuele opzegging. Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van de contributie. Betaling is verschuldigd vanaf het moment van aanvraag van het lidmaatschap. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.